Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (privacy policy)

PRIVACY STATEMENT

 1. Algemeen

Deze website is van Tribe Group B.V., Burgemeester Stramanweg 97c, 1191EA Ouderkerk a/d Amstel (hierna te noemen: ‘Tribe).

Tribe acht privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Tribe houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van ondernemingen en handelsnamen van het concern Tribe Group B.V. (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle websites en apps). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van het concern. Onder Tribe Group B.V. vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen: Tribe Company B.V., Tribe Owned Events B.V., Tribe Brands B.V., Tribe Sports B.V., Tribe Sports Services & Projects B.V., Tribe Voetbalkampen B.V., Tribe Padel B.V., Stichting Tribe Corporate., 360 Events B.V., Oranje Camping B.V., The Streamers B.V., Waves B.V., Zand B.V.

 1. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. Soort gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt

Tribe verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Tribe ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Tribe is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 1. Doeleinden van de verwerking

Tribe verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:

 1. a) het aankopen van een (e-)ticket;
 2. b) het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
 3. c) het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. events, tijden, vervoer, etc.

2) De goede bedrijfsvoering, zoals voor;

 • a ) het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Tribe meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 1. b) het verstrekken van je gegevens (zoals: naam, adres, emailadres, woonplaats etc.) aan partners van Tribe voor Promotionele activiteiten van deze partners, als je hiermee expliciet akkoord gegaan bent in het betreffende bestelproces. Kijk voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door partners van Tribe, altijd goed naar het Privacy Statement van die betreffende partners.
 2. c) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Tribe jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
 3. d) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
 4. e) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Tribe;

Tribe bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 1. Diensten van andere partijen

Tribe maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van de diensten van andere partijen waarbij die andere partijen in opdracht van Tribe bijvoorbeeld (e-)tickets aan je toezenden. Daarbij worden jouw gegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht van Tribe en zijn deze partijen niet gerechtigd om je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Tribe houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Tribe van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Houd er rekening mee dat Tribe je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

 1. Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Tribe laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van Tribe intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mailberichten. Tribe zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

 1. Wijziging van het Privacy Statement

Tribe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2024

Blijf op de hoogte

 • Paal 17, Texel
 • 6, 7 en 8 juni